GRIP OP GEBOUWGEBONDEN WET- EN REGELGEVING

Grip op gebouwgebonden wet- en regelgeving

U kunt zich richten op de kerntaken. Wij regelen de rest.

Hoeveel tijd bent u kwijt aan het uitzoeken welke regelgeving van toepassing is? Heeft u 100% inzicht in welke mate u daaraan voldoet? Hoe zorgt u ervoor dat de juiste personen herinnerd worden aan terugkerende taken?

AUTOMATISCH LOGBOEK

U beantwoordt per gebouw een aantal vragen en het logboek wordt automatisch aangemaakt. Vervolgens vult u het logboek in en ziet u meteen uw score op het gebied van wet- en regelgeving.

ALTIJD ACTUEEL

Altijd en overal inzicht in de actuele wet- en regelgeving. De geldende wetgeving wordt door ons bijgehouden. Hierdoor kunt u zich bezighouden met de kerntaken.

DOCUMENTENBEHEER

Overal en altijd de juiste documenten bij de hand. Bij inspectie van het bevoegd gezag kunt u meteen aantonen dat uw administratie op orde is.

NOTIFICATIES

U ontvangt een waarschuwing als een terugkerende taak moet plaatsvinden. Bijvoorbeeld de periodieke keuring van een lift. De taakverantwoordelijke ontvangt een mail met de benodigde informatie.

Waarom VPControle?

Omdat VPControle is gemaakt en wordt onderhouden door gebouwbeheerders. De applicatie wordt constant verbeterd met als doel het voor u eenvoudig te houden.

Flexibel

De applicatie kunt u inrichten naar eigen wens. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf taken toevoegen. U bepaalt zelf de voorwaarden wanneer de taak van toepassing is. Per gebouw vult u een vragenlijst in. U kunt vragen toevoegen en afhankelijk van het antwoord bepalen of een taak van toepassing is. De wettelijke taken zijn al in de applicatie opgenomen.

Efficiënt

U kunt contractanten toevoegen en verantwoordelijk maken voor taken. U houdt de controle want u kunt zien of een taak is ingepland en afgerond. De contractant voegt de werkbon, het onderhoudsrapport, certificaat of dergelijke toe. U krijgt de melding dat de contractant een taak heeft toegevoegd en na uw goedkeuring wordt de taak doorgezet. Op deze manier bewaakt u het overzicht en bent u in controle.

Neem contact op

Bogert 31-16 (4e etage)
5612 LX Eindhoven

info@vpcontrole.nl